O DRUŠTVU

Sodobno strelišče z 12 mesti se nahaja v kletnih prostorih Osnovne šole Trzin. Opremljeno je z elektronskimi tarčami SIUS. V društvu imamo veliko vrhunskih tekmovalcev, ki dosegajo odlične rezultate z pomočjo kvalificiranih in izkušenih trenerjev. V društvu je prisotnih tudi veliko licenciranih sodnikov, med njimi tudi mednarodne, ki tekmovalce opozarjajo na spoštovanje pravil.

ZGODOVINA

Zgodovina Strelskega društva Trzin se začne že leta 1933, ko se je zbralo nekaj strelcev, ki so si naredili svoje strelišče in leseno shrambo za strelske pripomočke. Žal ni zapisov iz katerih bi bilo razvidno, koliko časa je družina delovala. Vsekakor pa je druga svetovna vojna prekinila dejavnost mnogim društvom in verjetno tudi strelskemu.

Strelstvo v Trzinu je ponovno zaživelo leta 1953 po zaslugi Matevža Štefeta, ki je okoli sebe zbral skupino strelcev in strelk, ki so nadaljevali s strelskimi vajami z vojaško puško. Uradno je bila družina ustanovljena pred 60 leti, 12. januarja 1955 so jo registrirali pod nazivom »Strelska družina Tine Kmetič Trzin«, njen prvi predsednik pa je postal prav Matevž Štefe. Dejavnost je kmalu po ustanovitvi ponovno zamrla.

Leta 1974 so si strelci uredili prvo strelišče z zračno puško v prostorih kulturnega doma, dve leti kasneje pa so se preselili v njegove kletne prostore in si po lastni zamisli naredili 5- mestno strelišče. Boljši pogoji dela so se odražali pri rezultatih, še vedno pa je večina tekmovanj potekala na lokalni ravni in to predvsem z zračno puško, medtem, ko je bilo streljanja z vojaško puško vedno manj.

Leta 1982 je vodenje strelske družine prevzel Franc Brečko, ki je pričel s sistematičnim delom z mladimi. Njegovo delo je kar hitro obrodilo sadove, saj so njegovi pionirji izjemno hitro začeli posegati po republiških naslovih tako z zračno puško kot malokalibrskim orožjem.

V tem obdobju so se strelci udeleževali številnih tekmovanj od občinskih preko republiških, državnih do mednarodnih in dosegali visoke uvrstitve. Strelci pa so se izkazali tudi kot organizatorji področnih in republiških tekmovanj.

Leta 1995 smo izvedli 1. tekmovanje »Prehodna skirca Borisa Paternosta« v spomin na našega mladega strelca. Tekmovanje je bilo v telovadnici, na 18 mestnem strelišču.

Število članov se je v društvu znatno povečalo, zato se je vedno bolj kazala potreba po večjem zračnem strelišču.

Leta 1999 je vodenje strelske družine prevzel tretji predsednik, Damijan Klopčič. Z njim je zavel svež veter, dvignil strelsko dejavnost na še višji nivo, tako v tekmovalnem, kot organizacijskem in prepoznavnem smislu. Tradicionalno tekmovanje Skirca Borisa Paternosta se je dvignili na mednarodni rang, in tekma je našla svoje stalno mesto v mednarodnem koledarju evropske strelske zveze.

Z vsem napredkom in prepoznavnostjo, pa je naše malo strelišče postalo občutno premajhno za vedno večje število strelcev in zato se je leta 2004 vodstvo SD z dopisom obrnilo na Občino Trzin, da dovoli društvu ureditev prostorov v zaklonišču šole. Dobili smo zeleno luč, vendar pa se je zatikalo pri dovoljenjih.

Leta 2006 se je strelska družina Tine Kmetič Trzin preimenovala v Strelsko društvo Trzin in se kot taka na novo registrirala. Do naslednje spremembe v vodstvu društva je prišlo leta 2010, ko je vodenje društva prevzela Andreja Gorjup in s tem postala njegova četrta predsednica. V tem obdobju so se nadaljevala prizadevanja za realizacijo projekta izgradnje 12-mestnega zračnega strelišča. Vsa leta od prve pobude leta 2004 so potekale aktivnosti v zvezi s pridobivanjem ustreznih dovoljenj in ostale dokumentacije. Končno smo dočakali začetek izvedbe projekta v letu 2012, ko je bila najprej dobavljena invalidska ploščad. Celoten projekt (razen 12 elektronskih tarč) pa je bil realiziran v začetku leta 2014.

S pridobitvijo 12-mestnega strelišča so se pogoji dela znatno izboljšali, kar se je takoj pokazalo v številnih uspehih predvsem v mlajših kategorijah.

Naši tekmovalci vsako leto na državnem prvenstvu in drugih tekmovanjih dosegajo odlične uvrstitve.